SAM: Systematiskt Arbets Miljö - Sundsvalls Berghantering AB

Detta är vår skriftliga rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Denna portal beskriver våra grundläggande rutiner för Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö. 

Vi följer SAM - Systematiskt ArbetsMIljö - med kvalité och miljö integrerat som en naturlig del i arbetet. 

Syftet med handboken är att aktiviteter genomförs på ett effektivt och planerat sätt.


Arbetet ska vara en naturlig del i allt vi gör och i alla beslut som fattas. 

Vår Handbok är en sammanfattning av hur vi arbetar systematiskt.