information


Denna sida innehåller underlag till Arbetsrutin, checklistor och information för EXTERNA jobb (Entreprenadjobb).

Interna checklistor hittar du under SAM-fliken!


Byggdagbok

OBS: För löpande egenkontroller, fotodokumentering, tidrapportering samt avvikelsehantering/hinder på utejobb använder vi Next eller likvärdig arbetsmiljö-app. Rutin för vilken/vilka underlag som ska användas - av dem som ligger på denna sida - beslutas därför av arbetsledningen före varje nytt projekt.