information

Våra interna mallar återfinns i SharePoint. Kontakta närmaste chef för utskrifter.


Byggdagbok och kontroller

För löpande egenkontroller, fotodokumentering, tidrapportering samt avvikelsehantering/hinder så använder vi Next.
Rutin beslutas före varje nytt projekt, så detta kan variera.

Kontrollera att du har följande underlag:


För sprängarbas:

(företagsdokument > 1.6 Mallar > Sprängmallar)


 • 01 Sprängplan

 • 02 Sprängjournal
 • 03 Egenkontroll sprängning
 • 04 Checklista sprängning
 • 05 Riskbedömning


För Personalansvariga, BAS-P/U, skyddsombud:

(företagsdokument > 1.6 Mallar > Projektmallar (UTFÖRANDE))


 • 01 Arbetsmiljöplan
 • 02 Kvalitetsplan
 • 03 Miljöplan
 • 04 Kontrollplan
 • 05 Arbetsberedning
 • 06 Riskbedömning-Handlingsplan

 • 07 Introduktion av personal


INFORMATION om SAM-Rutin (Arbetsmiljöverkets information):